Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur

12 maart 2019

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 27 maart aanstaande.
Tijdens de ledenvergadering zullen de banen niet bespeelbaar zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering                                
woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur in het Paviljoen op Sportpark De Alsie
 

1.  Opening, mededelingen en afmeldingen
 
2.a  Vaststelling notulen van de extra Algemene Ledenvergadering december 2018
De notulen liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 
2.b  Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering maart 2018
De notulen liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 
3.  Begroting en jaarrekening
De jaarrekening en begroting liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage
 
4.  Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
 
5.  Verslag activiteiten 2018 en plannen 2019 
Bestuur en commissies
 
6. Voorstel RKDSV mbt entreepoort Alsie
 
7. Voorstel vestiging recht van opstal paviljoen (toelichting tijdens vergadering; en volledige conceptakte uiterlijk op te vragen tot 26 maart bij [email protected])
 
8.  Jubilea 25 en 40 jaar
 
9.  Huldiging kampioenen competitie najaar 2018
 
10.  Bestuurswisselingen
Aftredend en niet herkiesbaar: Guido Timmermans;
Het bestuur stelt voor deze functie voor: Rick Boers
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Remco Schellens; 
Het bestuur stelt voor deze functie voor: Mark van den Akker
 
 
Binnen het bestuur is nog een vacante functie. 
Het bestuur stelt voor deze functie voor: Jolien van de Huygevoort
Deze wordt momenteel “ad interim” ingevuld door Hanneke Verdaasdonk voor het aandachtsgebied Jeugd/Junioren.  
 
 
Personen die zich kandidaat willen stellen kunnen dit doen door dit schriftelijk mede te delen. 
 Deze mededeling moet voorzien zijn van de handtekeningen van 5 seniorleden en uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering door het bestuur ontvangen zijn via [email protected]
 

11.  Rondvraag
 
12.  Sluiting
 

 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 504 2354

Address

De Buskes 9
5087 MA Diessen