Financieel

Financieel (bedragen met ingang van 2023)
Door kosten zo laag mogelijk te houden en door opbrengsten vanuit sponsorgelden en barinkomsten maken wij het mogelijk om de financiële bijdragen voor onze leden te beperken. Hierdoor is onze vereniging laagdrempelig waardoor het voor velen mogelijk is om lid te worden en te blijven.
 
De bijdragen voor de contributie is (gewone actieve leden):
-Jeugd t/m 12 jaar: € 42,50
-Junioren 13 t/m 16 jaar: € 52,50
 
-Senioren 17 t/m 25 jaar: € 95,-
-Senioren 26 jaar en ouder: € 130,00
 
Hierbij geldt tevens:
Gezinsreductie
-De 3 oudsten in een gezin betalen 100%, de overigen 50%
 
50% seizoensreductie
-Lidmaatschap vanaf 1 juli: 50% van de normale contributie
 
75% seizoensreductie
-Lidmaatschap vanaf 1 oktober: 25% van de normale contributie
 
Ondersteunende leden:
-Jaarlijkse bijdrage van € 25,00
 
Ereleden en leden van verdienste:
-Deze zijn vrijgesteld van contributie
 
Inschrijfgeld nieuwe leden:
-Jeugd en junioren: € 5,00
-Senioren: € 15,00

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 504 2354

Adres

De Buskes 9
5087 MA Diessen

KVK-nummer

40258232